Μηδέν άγαν


Να μην κάνεις τίποτε υπερβολικό, να είσαι εγκρατής


Η φράση αυτή ανήκει στον Χείλωνα, έναν από τους 7 σοφούς
powered by www.idwork.de