Μια χελιδών έαρ ου ποιεί.


Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη,


χρειάζεται συλλογική προσπάθεια.


Ο Γερμανοελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Duisburg ιδρύθυκε στις 15.03.2003.


 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγει στις 05.04.2009. Η θητεία του είναι διετής.
 
Το Δ.Σ αποτελούν τα εξής μέλη:
 
Πρόεδρος:               Γεώργιος Ράπτης
Αντιπρόεδρος:        Dr. Ludger Heid
Ταμίας:                    Michael Böhme
Γραμματέας:           Stefan Völker
Γραμματέας:           Rolf Franzkowski
 
Οι σκοποί του Συλλόγου είναι :
α)  Η προώθηση και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών.
Β)  Η πολιτιστική ανταλλαγή των δύο λαών.
 
Ο Σύλλογος εργάζεται ανιδιοτελώς και δεν αποσκοπεί σε αυτοτελή κέρδη.
Αποσκοπεί αποκλειστικώς και μόνο σε κοινωφελή στόχους διανοούμενο τον σκοπό τών φορολογικών απαλλαγών με βάσει τον νομό περί κοινωφελή αναγνωρισμένους συλλόγους.
 
Κατωχηρώθει στούς καταλόγους των συλλόγων του ειρηνοδικείου της πόλης Duisburg το έτος 2003.
Για κάθε εισφορά ή δωρεά στον Σύλλογο μας μπορεί να εκδοθεί η ανάλογη απόδειξη δωρεάς την οποία μπορεί να κανείς να προσκομίσει με την φορολογική του δήλωση στην εφορεία.
 
Το καταστατικό του Συλλόγου στα Ελληνικά  θα το βρείτε εδώ........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powered by www.idwork.de