Άμ’ έπος άμ’ έργον


Ταυτόχρονα με τον λόγο και η πράξη,


μόλις το είπε το έκανε κιόλας, το λέει και το κάνει


 
Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει όποιος ενδιαφέρεται για τους σκοπούς του Συλλόγου και για την αποπεράτωση αυτών.
Προυπόθεση είναι η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ. Υποχρεούται όμως να αποδέχεται τους καταστατικούς κανονισμούς του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. αποφασίζει αναλόγως.
 
Ο Σύλλογός μας  αριθμεί  149 εγγεγραμένα  μέλη. 
Στην  πλειοψηφία τους  τα μέλη είναι  Φιλέλληνες και γενικότερα λάτρες της  Ελλάδας. 
 
 Η υποχρεωτική απλή συνδρομή ανέρχεται στα 24 € και η οικογενειακή στα 36 € ετησίως.
Μαθητές, φοιτητές και άνεργοι πληρώνουν το ήμισυ της αντίστοιχης συνδρομής.
Η οικογενειακή ετήσια συνδρομή μειώνεται στο ήμισυ μόνο εάν και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.
 
Την αίτηση εγγραφής των μελών θα την βρείτε εδώ .......
powered by www.idwork.de