"Μπορεί κανείς να ξεχνάει τον θεό όταν είναι ευτυχισμένος, μα όταν η ευτυχία παραχωρήσει την θέση της στην ατυχία, τότε  πάντοτε ξαναγυρίζουμε στον θεό"


Αλέξανδρος Δουμάς


Nächstes

Enoria.jpg

Enoria.jpg

Enoria1.jpg

Enoria2.jpg

Enoria5.jpg

Enoria6.jpg

Fest.Nr.1.JPG

Fest.Nr.2.jpg

Fest.Nr.3.jpg

Fest.Nr.4.jpg

Fest.Nr.5.jpg

Panigiri.1.jpg

Panigiri.2.jpg

Panigiri.3.jpg

Pater.Ioannis.jpg


powered by www.idwork.de